Close

GDPR

Политика за поверителност

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ЕМАЙВИ КОНСУЛТ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: https://bgpechat.com/, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2. Информация относно Доставчика:

(1) Наименование: ЕМАЙВИ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200747698

(2) Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 208, вх. Б

(3) Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Кавала 8, офис БГ ПЕЧАТ

(4) Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Кавала 8, офис БГ ПЕЧАТ, тел.: 0899 877 971, електронна поща: order@bgpechat.com.

(5) Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

(6) Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

(7) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG200747698

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на https://bgpechat.com/privacy-policy/, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на https://bgpechat.com/gdpr/.

6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към order@bgpechat.com; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. София, ул. Кавала 8, офис БГ ПЕЧАТ.

Политика за използване на бисквитки

Тази политика се отнася за бисквитките или подобни инструменти в интернет страницата bgpechat.com.

Когато посетите за първи път bgpechat.com ще Ви помолим да приемете използването на “бисквитки” в съответствие с условията на тези правила. Чрез използването на нашия уебсайт и приемането на тези правила, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“.

КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ

Бисквитката е файл с малък размер, сформиран от букви и цифри, който се съхранява на Вашия компютър, мобилно устройство или друго оборудване, когато е налице достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

С КАКВА ЦЕЛ СЕ ИЗПОЛЗВАТ БИСКВИТКИТЕ

Използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне и Вашето преживяване в съответствие с всички приложими стандарти и законодателство в областта. В най-общи линии целта на бисквитките е да обезпечат ефективността и полезността на сайта ни, да осигурят правилното му функциониране и да запомнят важни действия.

Бисквитките правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя, осигурявайки изживяване по време на навигация в интернет.

ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Можете да изтриете “бисквитки”, които вече са съхранени на вашия компютър; например:

  • в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с “бисквитки” (можете да намерите инструкции за това ТУК;
  • в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като кликнете върху “Инструменти”, “Опции” и “Поверителност”, след това изберете “Използване на персонализирани настройки за историята”, кликнете върху “Покажи бисквитките” Бисквитки”;
  • в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички “бисквитки”, като отворите менюто “Персонализиране и контрол” и кликнете върху “Настройки”, “Показване на разширени настройки” и “Изчистване на данните за сърфирането” и други данни за сайтове и приставки “преди да кликнете върху” Изчистване на данните за сърфирането “.

Изтриването на бисквитки би могло да има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уеб сайтове.

ЗАЩО БИСКВИТКИТЕ СА ВАЖНИ В ИНТЕРНЕТ

Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или деактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване.