Close

Оперативни програми

ЕМАЙВИ КОНСУЛТ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Финансирането е по проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, в частност и „ЕМАЙВИ КОНСУЛТ“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия , в частност и „ЕМАЙВИ КОНСУЛТ“ ЕООД, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, чрез осигуряване на оперативен капитал. В рамките на проекта ще бъде финансирани външни услуги и реклама на дружеството. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информация за проекта:

Регистрационен номер на договор: BG16RFOP002-2.073-6123-C01

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 04.08.2020 г.

Край на проекта: 04.11.2020 г.