Close

–  Файлове  –

Приемаме оптимизирани за печат PDF файлове, които да отговарят на следните изисквания:

  • съвместимост с ISO PDF/X-3:2002 стандарт; файлът не трябва да е в по-висока версия от Acrobat 1.3;
  • разделителната способност на цветните и полутонови сиви изображения трябва да е минимум 150 dpi, но не повече от 450 dpi; изображенията не трябва да използват JPEG2000 компресия;
  • резолюцията на еднобитовите изображения (или маски) трябва да е минимум 450 dpi, но не повече от 3600 dpi; изображенията не трябва да използват JPEG2000 компресия;
  • не се допуска употребата на 16-битови изображения;
  • всички елементи трябва да бъдат в CMYK цветово пространство (изключение се допуска само, когато има печат с допълнителни SPOT цветове); не се допускат прозрачни обекти в PDF-а;
  • файлът трябва да е флатнат, не трябва да съдържа слоеве (layers);
  • всички шрифтове трябва да са включени във файла; не трябва да се използва бял текст, настроен да се печата върху другите цветове (overprint); препоръчваме кегела на шрифта на едноцветните текстове да не е по-малък от 5 pt., а за композитните текстове да не е по-малък от 9 pt.; препоръчваме във файла да не се използва издупчен черен текст по-малък от 12 pt.;
  • размерът на еднолистовите изделия (плакати, визитки, дипляни, флаери и др.) трябва да бъде поне с по 2 мм. наддаден от всички страни (без наддаване се пускат само изделия, които се обрязват изцяло на бял фон).
  • размерът на многолистовите продукти (брошури, каталози, книги и др.) трябва да бъде поне с по 5 мм. наддаден от всички страни, при които ще има обрязване; многолистовите продукти се подават като един файл съдържащ всички страници, подредени в реда, по който трябва да бъдат отпечатани; всички страници трябва да бъдат с един и същи формат и ориентация.
  • задължително задаването на валиден Trim Box, който да оказва обрязания формат на изделието; не трябва да има Crop Box или той трябва да е същия като Media Box.

Обработваме и файлове различни от оптимизиран за печат PDF, но начисляваме за това допълнителна сума за предпечат, която варира в зависимост от сложността на обработката (мин. цена 10.00 лв. без ДДС).